k.ú.: 756261 - Strašín u Sušice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557129 - Strašín NUTS5 CZ0322557129
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 384 1558123
zahrada 238 153280
ovoc. sad 22 37780
travní p. 500 2057601
lesní poz 239 4120675
vodní pl. nádrž přírodní 5 3810
vodní pl. nádrž umělá 1 909
vodní pl. tok přirozený 10 5112
vodní pl. tok umělý 1 233
zast. pl. společný dvůr 1 19
zast. pl. zbořeniště 6 1714
zast. pl. 254 84485
ostat.pl. jiná plocha 93 82951
ostat.pl. manipulační pl. 4 2953
ostat.pl. neplodná půda 317 307127
ostat.pl. ostat.komunikace 139 104945
ostat.pl. pohřeb. 2 4125
ostat.pl. silnice 8 62897
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 9557
ostat.pl. zeleň 6 4416
Celkem KN 2232 8602712
Par. KMD 2232 8602712
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 144
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 14
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 25
Celkem BUD 242
byt.z. byt 11
Celkem JED 11
LV 364
spoluvlastník 579

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.09.2014
S-SK GS 1:2880 1837 12.09.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 24.05.2022 14:43

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.