k.ú.: 756296 - Vodochody - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565679 - Straškov-Vodochody NUTS5 CZ0423565679
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4211 - Roudnice nad Labem
Pověřený obecní úřad 42111 - Roudnice nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 415 3725850
zahrada 152 87649
ovoc. sad 1 5221
travní p. 3 7777
lesní poz 17 57035
vodní pl. nádrž přírodní 3 1025
vodní pl. tok přirozený 3 1254
zast. pl. společný dvůr 1 30
zast. pl. zbořeniště 3 659
zast. pl. 229 90036
ostat.pl. dráha 2 7692
ostat.pl. jiná plocha 25 24962
ostat.pl. manipulační pl. 16 33319
ostat.pl. neplodná půda 18 8232
ostat.pl. ostat.komunikace 62 74271
ostat.pl. silnice 2 25566
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 88
ostat.pl. zeleň 4 1470
Celkem KN 957 4152136
Par. KMD 957 4152136
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. rod.dům 157
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.used 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 22
Celkem BUD 222
byt.z. byt 14
obč.z. byt 18
obč.z. garáž 8
Celkem JED 40
LV 358
spoluvlastník 554

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.03.2017
KM-D 1:2880 21.10.2000 21.03.2017 KM-D
S-SK GS 1:2880 1840 21.09.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 18.05.2022 12:14

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.