k.ú.: 756318 - Strašov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575763 - Strašov NUTS5 CZ0532575763
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5311 - Přelouč
Pověřený obecní úřad 53112 - Přelouč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 612 2419845
zahrada skleník-pařeniš. 3 585
zahrada 150 83261
travní p. skleník-pařeniš. 3 3090
travní p. 193 479441
lesní poz 40 6446585
vodní pl. nádrž přírodní 4 2769
vodní pl. rybník 2 307686
vodní pl. tok umělý 151 42321
vodní pl. zamokřená pl. 4 3337
zast. pl. zbořeniště 2 648
zast. pl. 147 75389
ostat.pl. jiná plocha 20 11879
ostat.pl. manipulační pl. 21 23451
ostat.pl. neplodná půda 5 6470
ostat.pl. ostat.komunikace 64 85945
ostat.pl. silnice 14 79872
ostat.pl. zeleň 31 56128
Celkem KN 1466 10128702
Par. DKM 7 51452
Par. KMD 1459 10077250
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 71
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 3
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 37
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če skleník 3
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
Celkem BUD 143
LV 243
spoluvlastník 465

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.09.2011
S-SK GS 1:2880 1841 21.09.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 22.05.2022 19:23

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.