k.ú.: 756369 - Stráž u Tachova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 561207 - Stráž NUTS5 CZ0327561207
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32151 - Bor

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 116 5486922
zahrada 177 131962
travní p. 197 2164249
lesní poz ostat.komunikace 6 16951
lesní poz 121 5721484
vodní pl. nádrž umělá 15 48758
vodní pl. rybník 9 82573
vodní pl. tok přirozený 54 75877
vodní pl. tok umělý 8 12716
vodní pl. zamokřená pl. 2 1631
zast. pl. zbořeniště 4 3265
zast. pl. 307 126635
ostat.pl. dráha 4 59438
ostat.pl. jiná plocha 220 301631
ostat.pl. manipulační pl. 21 102574
ostat.pl. neplodná půda 80 169493
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 587
ostat.pl. ostat.komunikace 165 217840
ostat.pl. pohřeb. 2 8484
ostat.pl. silnice 11 85804
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 31449
ostat.pl. zeleň 7 6977
Celkem KN 1535 14857300
Par. DKM 1535 14857300
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 13
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 11
č.p. rod.dům 166
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obč.vyb. 14
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 18
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 299
byt.z. byt 110
byt.z. garáž 8
Celkem JED 118
LV 409
spoluvlastník 622

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.08.2019
DKM-KPÚ 09.07.2015 1:1000 10.07.2015 *)
DKM 1:1000 09.12.2009
THM-V 1:2000 01.01.1971 09.12.2009
S-SK GS 1:2880 1838 28.08.2019


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 21.05.2022 21:34

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.