k.ú.: 756377 - Stráž nad Nežárkou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 547221 - Stráž nad Nežárkou NUTS5 CZ0313547221
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3105 - Jindřichův Hradec
Pověřený obecní úřad 31051 - Jindřichův Hradec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 605 3551238
zahrada 282 173716
ovoc. sad 11 26578
travní p. 321 1104490
lesní poz 113 1401816
vodní pl. nádrž umělá 1 11637
vodní pl. rybník 16 417340
vodní pl. tok přirozený 58 210340
vodní pl. tok umělý 49 10653
vodní pl. zamokřená pl. 12 21511
zast. pl. zbořeniště 4 259
zast. pl. 593 165658
ostat.pl. jiná plocha 297 290950
ostat.pl. manipulační pl. 73 102277
ostat.pl. neplodná půda 84 69906
ostat.pl. ostat.komunikace 149 136791
ostat.pl. pohřeb. 2 7601
ostat.pl. silnice 41 156459
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 36460
ostat.pl. zeleň 6 33517
Celkem KN 2726 7929197
Par. KMD 2726 7929197
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 156
č.p. byt.dům 9
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 4
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 138
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 32
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 33
bez čp/če jiná st. 115
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 36
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz př. 1
vod.dílo jez 5
vod.dílo vodní el 2
Celkem BUD 571
byt.z. byt 50
byt.z. garáž 3
Celkem JED 53
LV 633
spoluvlastník 929

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.08.2014
S-SK GS 1:2880 1827 01.08.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 23.05.2022 17:41

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.