k.ú.: 756393 - Stráž nad Nisou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 544477 - Stráž nad Nisou NUTS5 CZ0513544477
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51056 - Liberec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 50 110691
zahrada 839 635025
travní p. mez, stráň 25 25701
travní p. 341 959007
lesní poz 53 446493
vodní pl. nádrž přírodní 1 147
vodní pl. nádrž umělá 5 10462
vodní pl. tok přirozený 13 36501
zast. pl. společný dvůr 2 4049
zast. pl. zbořeniště 1 1285
zast. pl. 1040 362639
ostat.pl. dráha 3 119066
ostat.pl. jiná plocha 315 155552
ostat.pl. manipulační pl. 67 82956
ostat.pl. neplodná půda 1 419
ostat.pl. ost.dopravní pl. 4 2373
ostat.pl. ostat.komunikace 200 177416
ostat.pl. pohřeb. 1 7776
ostat.pl. silnice 36 94215
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 21979
ostat.pl. zeleň 30 26573
Celkem KN 3032 3280325
Par. DKM 3032 3280325
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 8
č.p. byt.dům 19
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 10
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 13
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 574
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 3
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 23
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 51
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 151
bez čp/če jiná st. 88
bez čp/če prům.obj 11
bez čp/če rod.rekr 10
bez čp/če tech.vyb 14
bez čp/če výroba 15
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 6
Celkem BUD 1025
byt.z. byt 106
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 3
obč.z. byt 17
obč.z. garáž 2
Celkem JED 129
LV 1200
spoluvlastník 1744

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.11.1998 Od -ověř TO. Přepracování.
S-SK GS 1:2880 1981 30.11.1998 Od -ověř TO. Na části mimo THM Střáž.
THM-V 1:1000 01.04.1981 30.11.1998 Od -ověř TO. Na části THM Stráž 1:1000.
S-SK GS 1:2880 1843 01.04.1981 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 18.05.2022 20:54

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.