k.ú.: 756440 - Stráž nad Ohří - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555584 - Stráž nad Ohří NUTS5 CZ0412555584
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4106 - Ostrov
Pověřený obecní úřad 41061 - Ostrov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 7 23451
zahrada mez, stráň 2 1353
zahrada 160 127254
ovoc. sad mez, stráň 1 1184
ovoc. sad 37 254347
travní p. mez, stráň 19 39900
travní p. 213 1247203
lesní poz les(ne hospodář) 16 485171
lesní poz 2 12188
vodní pl. nádrž umělá 6 2731
vodní pl. rybník 1 7564
vodní pl. tok přirozený 8 188716
zast. pl. zbořeniště 1 1056
zast. pl. 190 53158
ostat.pl. dráha 4 87870
ostat.pl. jiná plocha 67 292905
ostat.pl. manipulační pl. 7 5356
ostat.pl. mez, stráň 27 27705
ostat.pl. neplodná půda 124 93859
ostat.pl. ostat.komunikace 61 56783
ostat.pl. pohřeb. 1 1465
ostat.pl. silnice 9 50146
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 10670
ostat.pl. zeleň 1 354
Celkem KN 965 3072389
Par. DKM 965 3072389
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 107
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 7
č.e. zem.used 1
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 182
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 182
spoluvlastník 268

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.11.2003
THM-G 1:2000 01.01.1984 25.11.2003
S-SK GS 1:2880 1842 31.12.1983


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 23.05.2022 22:08

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.