k.ú.: 756466 - Stráž pod Ralskem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 562092 - Stráž pod Ralskem NUTS5 CZ0511562092
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51013 - Mimoň

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 200 3793808
zahrada 109 49066
travní p. 238 880576
lesní poz 183 4742157
vodní pl. nádrž přírodní 1 5423
vodní pl. nádrž umělá 5 895267
vodní pl. tok přirozený 29 191782
vodní pl. tok umělý 7 6846
vodní pl. zamokřená pl. 32 179415
zast. pl. společný dvůr 3 416
zast. pl. zbořeniště 5 1180
zast. pl. 1150 2020706
ostat.pl. dobývací prost. 29 1157947
ostat.pl. dráha 1 4817
ostat.pl. jiná plocha 668 5480337
ostat.pl. manipulační pl. 129 1085058
ostat.pl. neplodná půda 103 260465
ostat.pl. ost.dopravní pl. 5 5751
ostat.pl. ostat.komunikace 190 465498
ostat.pl. pohřeb. 1 2184
ostat.pl. silnice 8 149805
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 19 56193
ostat.pl. zeleň 70 145626
Celkem KN 3185 21580323
Par. DKM 3185 21580323
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 6
č.p. byt.dům 55
č.p. jiná st. 19
č.p. obchod 6
č.p. obč.vyb. 54
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 141
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 15
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 15
č.e. jiná st. 46
č.e. obč.vyb 10
č.e. obč.vyb. 2
č.e. prům.obj 1
č.e. rod.rekr 49
č.e. tech.vyb 4
č.e. ubyt.zař 2
č.e. víceúčel 13
č.e. výroba 7
č.e. zem.stav 1
bez čp/če adminis. 3
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 368
bez čp/če jiná st. 131
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če prům.obj 31
bez čp/če tech.vyb 51
bez čp/če ubyt.zař 8
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če výroba 10
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 6
vod.dílo hráz př. 1
vod.dílo odkališ. 1
Celkem BUD 1086
byt.z. byt 1291
obč.z. byt 86
Celkem JED 1377
LV 1842
spoluvlastník 3113

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.03.2009 Od -ověř TO. Celek z části Přepracování VÚMO a z části Převod ZMVM Stráž.
ZMVM 1:2000 01.10.1987 23.03.2009 Od -ověř TO. ZMVM Stráž (námitky 1987).
S-SK GS 1:2880 1843 31.12.1987 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 27.05.2022 04:30

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.