k.ú.: 756491 - Meziboří - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596825 - Strážek NUTS5 CZ0635596825
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 326 3274096
zahrada 144 80022
ovoc. sad 6 30799
travní p. 355 957530
lesní poz les s budovou 1 42
lesní poz 188 1141011
vodní pl. nádrž umělá 4 1986
vodní pl. rybník 1 180294
vodní pl. tok přirozený 9 22269
vodní pl. tok umělý 1 2427
vodní pl. zamokřená pl. 1 543
zast. pl. společný dvůr 3 115
zast. pl. zbořeniště 3 608
zast. pl. 153 55684
ostat.pl. jiná plocha 40 11118
ostat.pl. manipulační pl. 44 36030
ostat.pl. neplodná půda 180 96641
ostat.pl. ostat.komunikace 110 79610
ostat.pl. silnice 79 74529
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 569
Celkem KN 1650 6045923
Par. KMD 1650 6045923
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 48
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 19
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 31
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 149
LV 137
spoluvlastník 187

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.11.2014
S-SK ŠS 1:2880 1835 11.11.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 22.05.2022 09:33

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.