k.ú.: 756504 - Mitrov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596825 - Strážek NUTS5 CZ0635596825
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 82 723600
zahrada 15 7034
ovoc. sad 2 11172
travní p. 77 120947
lesní poz 28 1314189
vodní pl. rybník 2 2140
vodní pl. tok přirozený 5 39597
zast. pl. zbořeniště 3 1423
zast. pl. 70 14090
ostat.pl. jiná plocha 13 17627
ostat.pl. manipulační pl. 12 19764
ostat.pl. neplodná půda 3 870
ostat.pl. ostat.komunikace 16 30402
ostat.pl. silnice 43 16490
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 8614
ostat.pl. zeleň 3 36406
Celkem KN 381 2364365
Par. KMD 381 2364365
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 7
č.p. rod.rekr 2
č.e. jiná st. 7
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 69
LV 51
spoluvlastník 75

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.12.2013
S-SK ŠS 1:2880 1835 18.12.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 22.05.2022 21:42

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.