k.ú.: 756539 - Maleny - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 590070 - Stražisko NUTS5 CZ0713590070
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7103 - Konice
Pověřený obecní úřad 71031 - Konice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 216 471952
zahrada 203 107654
ovoc. sad 5 8428
travní p. 155 107722
lesní poz 47 678152
vodní pl. rybník 1 6255
vodní pl. tok přirozený 12 32172
zast. pl. 271 26441
ostat.pl. dráha 4 13184
ostat.pl. jiná plocha 28 13558
ostat.pl. neplodná půda 13 3831
ostat.pl. ostat.komunikace 92 38094
ostat.pl. silnice 4 12320
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 29 9915
ostat.pl. zeleň 3 285
Celkem KN 1083 1529963
Par. DKM 87 39745
Par. KMD 996 1490218
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 65
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 186
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
Celkem BUD 270
LV 347
spoluvlastník 470

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.12.2010
S-SK ŠS 1834 29.12.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 21.05.2022 23:38

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.