k.ú.: 756547 - Růžov na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 590070 - Stražisko NUTS5 CZ0713590070
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7103 - Konice
Pověřený obecní úřad 71031 - Konice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 389 504961
zahrada 166 98255
travní p. 185 126285
lesní poz 52 377504
vodní pl. nádrž umělá 1 1360
vodní pl. rybník 1 7620
vodní pl. tok přirozený 4 7035
vodní pl. zamokřená pl. 1 783
zast. pl. 149 31069
ostat.pl. jiná plocha 36 9593
ostat.pl. manipulační pl. 6 8823
ostat.pl. neplodná půda 3 2834
ostat.pl. ostat.komunikace 102 32653
ostat.pl. silnice 4 43102
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 27 6736
ostat.pl. zeleň 51 7206
Celkem KN 1177 1265819
Par. KMD 1177 1265819
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 81
č.e. rod.rekr 43
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 144
byt.z. byt 2
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 4
LV 220
spoluvlastník 296

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.05.2011
S-SK ŠS 1834 27.05.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 24.05.2022 01:31

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.