k.ú.: 756610 - Petrovice u Strážkovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579513 - Malé Svatoňovice NUTS5 CZ0525579513
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52143 - Úpice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 53 75959
ovoc. sad 1 1652
travní p. mez, stráň 2 2203
travní p. 70 475016
lesní poz 33 504268
vodní pl. nádrž umělá 1 407
zast. pl. 60 18280
ostat.pl. jiná plocha 6 6933
ostat.pl. manipulační pl. 1 72
ostat.pl. mez, stráň 3 4718
ostat.pl. neplodná půda 9 6887
ostat.pl. ostat.komunikace 33 38996
ostat.pl. silnice 1 8191
Celkem KN 273 1143582
Par. DKM 273 1143582
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 36
č.p. rod.rekr 4
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 59
LV 74
spoluvlastník 102

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.07.2008
THM-V 1:2000 01.01.1970 15.07.2008
S-SK GS 1:2880 1840 01.01.1970


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 22.05.2022 22:31

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.