k.ú.: 756636 - Strážná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580988 - Strážná NUTS5 CZ0534580988
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5306 - Lanškroun
Pověřený obecní úřad 53061 - Lanškroun

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 95 357901
zahrada 127 115688
travní p. 406 1954207
lesní poz 397 7913865
vodní pl. nádrž umělá 2 852
vodní pl. tok přirozený 7 11220
zast. pl. společný dvůr 3 107
zast. pl. zbořeniště 10 1857
zast. pl. 92 41817
ostat.pl. jiná plocha 70 76607
ostat.pl. manipulační pl. 18 18578
ostat.pl. neplodná půda 11 3625
ostat.pl. ostat.komunikace 127 83143
ostat.pl. pohřeb. 1 1801
ostat.pl. silnice 11 43571
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1254
Celkem KN 1378 10626093
Par. KMD 1378 10626093
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 56
č.p. rod.rekr 3
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 85
LV 131
spoluvlastník 189

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.10.2014
S-SK ŠS 1:2880 1835 22.10.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 24.05.2022 17:54

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.