k.ú.: 756644 - Strážné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579696 - Strážné NUTS5 CZ0525579696
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5215 - Vrchlabí
Pověřený obecní úřad 52152 - Vrchlabí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 5 17719
zahrada 4 5498
travní p. mez, stráň 1 825
travní p. 495 2172183
lesní poz les(ne hospodář) 114 14220301
lesní poz 1 270
vodní pl. tok přirozený 10 58757
vodní pl. tok umělý 2 673
vodní pl. zamokřená pl. 10 42431
zast. pl. zbořeniště 2 200
zast. pl. 299 83727
ostat.pl. jiná plocha 38 59514
ostat.pl. manipulační pl. 10 5858
ostat.pl. neplodná půda 246 763023
ostat.pl. ostat.komunikace 179 195822
ostat.pl. silnice 3 52226
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 4456
Celkem KN 1422 17683483
Par. KMD 1422 17683483
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 100
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 70
č.p. rod.rekr 9
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 14
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 46
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 16
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 2
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 288
obč.z. byt 13
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 14
LV 259
spoluvlastník 372

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.06.2012
S-SK GS 1:2880 1824 26.06.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 22.05.2022 07:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.