k.ú.: 756661 - Hliniště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 550531 - Strážný NUTS5 CZ0315550531
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3116 - Vimperk
Pověřený obecní úřad 31161 - Vimperk

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 653
zahrada 4 1368
travní p. 105 1704389
lesní poz les(ne hospodář) 24 334173
lesní poz 31 616809
vodní pl. nádrž umělá 1 3421
vodní pl. rybník 1 4086
vodní pl. tok přirozený 7 28398
vodní pl. tok umělý 3 935
zast. pl. zbořeniště 4 1394
zast. pl. 53 14036
ostat.pl. jiná plocha 44 33489
ostat.pl. manipulační pl. 22 72559
ostat.pl. neplodná půda 78 302348
ostat.pl. ostat.komunikace 37 43206
ostat.pl. silnice 15 44099
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 6339
Celkem KN 431 3211702
Par. KMD 431 3211702
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 17
č.p. rod.dům 6
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 9
vod.dílo jiná st. 1
Celkem BUD 50
LV 42
spoluvlastník 56

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.10.2017
KM-D 1:2000 30.09.2000 10.10.2017
S-SK GS 1:2880 1842 30.09.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 25.05.2022 03:33

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.