k.ú.: 756709 - Horní Světlé Hory - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 550531 - Strážný NUTS5 CZ0315550531
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3116 - Vimperk
Pověřený obecní úřad 31161 - Vimperk

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 1 694
travní p. 44 766619
lesní poz les(ne hospodář) 148 20677418
lesní poz 1 8101
vodní pl. nádrž umělá 1 17763
vodní pl. zamokřená pl. 5 96851
zast. pl. zbořeniště 13 11325
zast. pl. 8 2451
ostat.pl. jiná plocha 6 6301
ostat.pl. manipulační pl. 6 2719
ostat.pl. neplodná půda 88 2334387
ostat.pl. ostat.komunikace 31 116417
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 8563
Celkem KN 353 24049609
Par. KMD 353 24049609
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 1
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 1
Celkem BUD 8
LV 11
spoluvlastník 13

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.10.2017
KM-D 1:2000 30.09.2000 03.10.2017
S-SK GS 1:2880 1837 30.09.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 23.05.2022 17:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.