k.ú.: 756741 - Krotějov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557137 - Strážov NUTS5 CZ0322557137
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 144 1045900
zahrada 122 118974
travní p. 221 1170500
lesní poz 37 2960216
vodní pl. nádrž přírodní 1 76
vodní pl. tok přirozený 88 16773
vodní pl. zamokřená pl. 5 24323
zast. pl. zbořeniště 6 1286
zast. pl. 64 30535
ostat.pl. jiná plocha 20 12546
ostat.pl. manipulační pl. 2 675
ostat.pl. neplodná půda 22 7045
ostat.pl. ostat.komunikace 67 58786
ostat.pl. silnice 5 11440
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 5567
Celkem KN 806 5464642
Par. KMD 806 5464642
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 50
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 64
LV 128
spoluvlastník 170

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.03.2013
S-SK GS 1:2880 1837 22.03.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 29.05.2022 03:35

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.