k.ú.: 756831 - Jarotice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 549584 - Mirotice NUTS5 CZ0314549584
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3108 - Písek
Pověřený obecní úřad 31081 - Mirotice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 123 934744
zahrada 24 19246
travní p. 47 126473
lesní poz 9 130179
vodní pl. nádrž přírodní 1 365
vodní pl. nádrž umělá 4 2575
vodní pl. tok přirozený 11 5746
vodní pl. tok umělý 2 815
zast. pl. společný dvůr 3 453
zast. pl. zbořeniště 5 1155
zast. pl. 23 16354
ostat.pl. jiná plocha 4 411
ostat.pl. manipulační pl. 9 2677
ostat.pl. neplodná půda 25 14166
ostat.pl. ostat.komunikace 31 30301
ostat.pl. silnice 3 11930
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 284
Celkem KN 325 1297874
Par. DKM 325 1297874
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 14
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 23
LV 31
spoluvlastník 63

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.05.2003 DKM zhotovena převedením ZMVM
ZMVM 1:2000 15.11.1990 13.05.2003
S-SK GS 1:2880 1837 15.11.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 24.05.2022 13:46

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.