k.ú.: 756849 - Stráž u Mirotic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 549584 - Mirotice NUTS5 CZ0314549584
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3108 - Písek
Pověřený obecní úřad 31081 - Mirotice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 151 949462
zahrada 41 32879
ovoc. sad 2 10963
travní p. 51 192465
lesní poz 30 1060528
vodní pl. nádrž přírodní 2 489
vodní pl. nádrž umělá 2 234
vodní pl. rybník 1 646
vodní pl. zamokřená pl. 12 18950
zast. pl. zbořeniště 1 367
zast. pl. 34 15261
ostat.pl. manipulační pl. 4 1638
ostat.pl. neplodná půda 42 19821
ostat.pl. ostat.komunikace 45 37412
Celkem KN 418 2341115
Par. DKM 418 2341115
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 14
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 6
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 34
LV 77
spoluvlastník 121

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.03.2003 DKM zhotovena převedením ZMVM
ZMVM 1:2000 15.11.1990 04.03.2003
S-SK GS 1:2880 1830 15.11.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 23.05.2022 16:02

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.