k.ú.: 756857 - Strážovice u Mirotic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 549584 - Mirotice NUTS5 CZ0314549584
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3108 - Písek
Pověřený obecní úřad 31081 - Mirotice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 255 2029709
zahrada 42 39542
ovoc. sad 2 9917
travní p. 48 225451
lesní poz 15 17022
vodní pl. nádrž umělá 2 3100
vodní pl. rybník 3 32386
vodní pl. tok umělý 9 5475
zast. pl. společný dvůr 1 700
zast. pl. zbořeniště 2 152
zast. pl. 48 37582
ostat.pl. jiná plocha 30 26779
ostat.pl. manipulační pl. 14 36371
ostat.pl. neplodná půda 23 8684
ostat.pl. ostat.komunikace 50 32329
ostat.pl. silnice 20 24177
ostat.pl. zeleň 1 47
Celkem KN 565 2529423
Par. DKM 565 2529423
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 29
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 48
obč.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 124
spoluvlastník 313

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.08.2003 DKM zhotovena převedením ZMVM
ZMVM 1:2000 15.11.1990 26.08.2003
S-SK GS 1:2880 1837 15.11.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 24.05.2022 13:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.