k.ú.: 756865 - Strážovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kyjov email: kp.kyjov@cuzk.cz
Masarykovo nám. 31/57, 69701 Kyjov telefon: 518697011 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3706 - Hodonín NUTS4 CZ0645
Obec 586595 - Strážovice NUTS5 CZ0645586595
Pracoviště 738 - Kyjov

Obec s rozšířenou působností 6210 - Kyjov
Pověřený obecní úřad 62102 - Kyjov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2180 4680011
vinice 208 288818
zahrada 187 104784
ovoc. sad 59 125500
travní p. 146 89467
lesní poz 16 318722
vodní pl. tok přirozený 16 373
vodní pl. tok umělý 22 3803
zast. pl. zbořeniště 17 3975
zast. pl. 271 99539
ostat.pl. jiná plocha 145 33402
ostat.pl. manipulační pl. 50 27838
ostat.pl. neplodná půda 116 61467
ostat.pl. ostat.komunikace 401 131266
ostat.pl. silnice 54 41403
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 13592
ostat.pl. zeleň 41 4446
Celkem KN 3941 6028406
Par. DKM 866 2002166
Par. KMD 3075 4026240
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 147
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 44
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 18
bez čp/če zem.used 3
Celkem BUD 268
byt.z. byt 46
byt.z. garáž 4
Celkem JED 50
LV 582
spoluvlastník 855

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.07.2014
KMD 1:1000 23.07.2014
THM-V 1:2000 01.04.1961 23.07.2014 01.04.1961 1:2000,
S-SK ŠS 1:2880 1827 23.07.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kyjov.

vypočteno: 25.05.2022 11:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.