k.ú.: 756911 - Strkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Louny email: kp.louny@cuzk.cz
Pod Nemocnicí 2504, 44017 Louny telefon: 415627621 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566624 - Postoloprty NUTS5 CZ0424566624
Pracoviště 507 - Louny

Obec s rozšířenou působností 4207 - Louny
Pověřený obecní úřad 42072 - Postoloprty

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 10920
orná půda 205 2411964
chmelnice 8 160563
zahrada 31 18266
ovoc. sad 8 63452
travní p. mez, stráň 3 18224
travní p. 31 99226
lesní poz 7 102073
vodní pl. nádrž umělá 2 1336
vodní pl. tok přirozený 9 111566
vodní pl. zamokřená pl. 3 8181
zast. pl. společný dvůr 5 2052
zast. pl. 123 48716
ostat.pl. jiná plocha 31 18701
ostat.pl. manipulační pl. 20 27839
ostat.pl. mez, stráň 1 335
ostat.pl. neplodná půda 86 103086
ostat.pl. ostat.komunikace 50 111748
ostat.pl. silnice 4 21103
ostat.pl. zamokřená pl. 7 47576
ostat.pl. zeleň 40 119969
Celkem KN 675 3506896
Par. DKM 321 3289319
Par. KMD 354 217577
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 41
č.e. rod.rekr 24
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 17
Celkem BUD 121
LV 132
spoluvlastník 217

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 21.01.2020
KMD 1:1000 08.10.2015 V rozsahu mimo obvod KPÚ
S-SK GS 1:2880 1843 21.01.2020 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Louny.

vypočteno: 17.05.2022 06:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.