k.ú.: 756938 - Strměchy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 547492 - Pelhřimov NUTS5 CZ0633547492
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61102 - Pelhřimov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 234 2478606
zahrada 73 50420
travní p. 130 451829
lesní poz 73 668407
vodní pl. nádrž umělá 1 270
vodní pl. rybník 2 12485
vodní pl. tok umělý 7 2736
vodní pl. zamokřená pl. 4 2307
zast. pl. společný dvůr 16 3419
zast. pl. zbořeniště 3 519
zast. pl. 100 33338
ostat.pl. jiná plocha 50 18489
ostat.pl. manipulační pl. 36 52091
ostat.pl. neplodná půda 50 29555
ostat.pl. ostat.komunikace 53 41751
ostat.pl. pohřeb. 3 1147
ostat.pl. silnice 24 74729
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 3875
Celkem KN 863 3925973
Par. KMD 863 3925973
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 33
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 26
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 8
bez čp/če zem.used 6
Celkem BUD 99
byt.z. byt 4
byt.z. garáž 4
Celkem JED 8
LV 138
spoluvlastník 203

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.11.2017
KM-D 1:2000 28.07.2000 16.11.2017
S-SK GS 1:2880 1829 28.07.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 27.05.2022 20:45

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.