k.ú.: 756954 - Nová Olešná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 562734 - Nová Olešná NUTS5 CZ0313562734
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3105 - Jindřichův Hradec
Pověřený obecní úřad 31051 - Jindřichův Hradec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 327 3020051
zahrada 95 51575
travní p. mez, stráň 2 917
travní p. 242 1060684
lesní poz les s budovou 5 179
lesní poz 256 1833163
vodní pl. rybník 41 760483
vodní pl. tok přirozený 3 2604
vodní pl. tok umělý 39 16516
vodní pl. zamokřená pl. 22 43433
zast. pl. zbořeniště 4 396
zast. pl. 157 60652
ostat.pl. jiná plocha 136 90629
ostat.pl. manipulační pl. 92 46953
ostat.pl. neplodná půda 30 59860
ostat.pl. ostat.komunikace 161 118139
ostat.pl. silnice 3 59772
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 5130
ostat.pl. zamokřená pl. 1 1296
ostat.pl. zeleň 2 1456
Celkem KN 1619 7233888
Par. DKM 2 3015
Par. KMD 1617 7230873
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 46
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 38
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 6
č.e. ubyt.zař 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 17
vod.dílo hráz ohr 4
Celkem BUD 153
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 193
spoluvlastník 274

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.12.2016
S-SK GS 1:2880 1828 12.12.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 17.05.2022 10:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.