k.ú.: 756962 - Strmilov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 547239 - Strmilov NUTS5 CZ0313547239
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3105 - Jindřichův Hradec
Pověřený obecní úřad 31051 - Jindřichův Hradec

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1000 6589221
zahrada 393 248583
travní p. mez, stráň 1 6427
travní p. 967 2445286
lesní poz les s budovou 26 762
lesní poz 923 3782355
vodní pl. nádrž umělá 1 975
vodní pl. rybník 47 334995
vodní pl. tok přirozený 48 58722
vodní pl. tok umělý 90 20276
vodní pl. zamokřená pl. 51 144576
zast. pl. zbořeniště 8 1494
zast. pl. 859 188130
ostat.pl. jiná plocha 495 363807
ostat.pl. manipulační pl. 91 87915
ostat.pl. neplodná půda 161 146824
ostat.pl. ostat.komunikace 204 224493
ostat.pl. pohřeb. 2 5429
ostat.pl. silnice 40 252186
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 23542
ostat.pl. zeleň 31 5209
Celkem KN 5446 14931207
Par. DKM 1212 520934
Par. KMD 4234 14410273
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 13
č.p. byt.dům 8
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 10
č.p. rod.dům 473
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 4
č.e. obč.vyb 2
č.e. rod.rekr 81
č.e. víceúčel 1
bez čp/če bydlení 13
bez čp/če garáž 58
bez čp/če jiná st. 112
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 17
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 6
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 32
rozestav. 4
vod.dílo hráz ohr 4
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 864
byt.z. byt 57
byt.z. garáž 12
Celkem JED 69
LV 957
spoluvlastník 1283

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.10.2014
DKM 1:1000 03.08.2010
S-SK GS 1:2880 1838 02.10.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 19.07.2024 02:22

Aktuality

12.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

11.07.2024
Od 1. 8. 2024 budou v aplikaci Nahlížení do KN vybrané údaje u výstupu Informace o řízení dostupné pouze přihlášeným uživatelům. Přihlášení bude nezbytné pro zobrazení následujících údajů: katastrální území, ve kterém se nachází nemovitosti, kterých se řízení týká; seznam účastníků řízení; předměty řízení; seznam nemovitostí, ke kterým byl v rámci řízení zapsán cenový údaj. Uvedené údaje bude možno zobrazit také prostřednictvím QR kódu, který je uveden v návrhu na vklad vyhotoveném pomocí aplikace Návrh na vklad. Základní informace o řízení a provedené operace budou nadále dostupné i nepřihlášeným uživatelům a nebudou vyžadovat zadání CAPTCHA kódu.


09.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Hustopeče.