k.ú.: 756989 - Běsno - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566314 - Kryry NUTS5 CZ0424566314
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4210 - Podbořany
Pověřený obecní úřad 42101 - Podbořany

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 123 2556186
chmelnice 76 1444500
zahrada 74 31727
travní p. 70 962325
lesní poz les(ne hospodář) 3 24765
lesní poz 34 2149241
vodní pl. nádrž přírodní 1 251
vodní pl. nádrž umělá 2 1721
vodní pl. rybník 2 7768
vodní pl. tok přirozený 9 47122
vodní pl. tok umělý 2 13387
zast. pl. společný dvůr 7 2057
zast. pl. zbořeniště 11 5852
zast. pl. 120 79322
ostat.pl. jiná plocha 78 268964
ostat.pl. manipulační pl. 18 43292
ostat.pl. neplodná půda 16 26630
ostat.pl. ostat.komunikace 64 205651
ostat.pl. pohřeb. 1 1806
ostat.pl. silnice 10 55288
ostat.pl. zeleň 17 30735
Celkem KN 738 7958590
Par. DKM 436 7712652
Par. KMD 302 245938
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 58
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 13
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 23
Celkem BUD 116
LV 115
spoluvlastník 167

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.06.2017
DKM-KPÚ 20.07.2015 1:1000 20.07.2015 *)
S-SK GS 1:2880 1843 29.06.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 21.05.2022 21:20

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.