k.ú.: 756997 - Strojetice u Podbořan - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566314 - Kryry NUTS5 CZ0424566314
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4210 - Podbořany
Pověřený obecní úřad 42101 - Podbořany

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 165 3936778
chmelnice 30 475341
zahrada 90 59426
ovoc. sad 3 8586
travní p. 14 80764
lesní poz 20 2736297
vodní pl. nádrž přírodní 2 8482
vodní pl. nádrž umělá 1 1058
vodní pl. tok přirozený 5 4554
vodní pl. zamokřená pl. 1 530
zast. pl. společný dvůr 15 3350
zast. pl. zbořeniště 18 7698
zast. pl. 183 108242
ostat.pl. jiná plocha 38 55452
ostat.pl. manipulační pl. 46 63079
ostat.pl. neplodná půda 33 120424
ostat.pl. ostat.komunikace 74 75438
ostat.pl. pohřeb. 1 1144
ostat.pl. silnice 18 75983
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 9256
ostat.pl. zeleň 3 850
Celkem KN 761 7832732
PK 683 3237364
Celkem ZE 683 3237364
Par. DKM 3 6398
Par. KMD 424 278875
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 76
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 26
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 24
Celkem BUD 172
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 163
spoluvlastník 301

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.06.2017
S-SK GS 1:2880 1843


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2022.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 26.05.2022 13:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.