k.ú.: 757021 - Struhaře - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 558362 - Spálené Poříčí NUTS5 CZ0324558362
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3201 - Blovice
Pověřený obecní úřad 32012 - Spálené Poříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 866 2522473
zahrada 64 75253
travní p. 606 1330046
lesní poz 187 1035472
vodní pl. nádrž umělá 2 6249
vodní pl. rybník 5 6436
vodní pl. tok přirozený 4 636
vodní pl. zamokřená pl. 2 338
zast. pl. zbořeniště 3 196
zast. pl. 70 53395
ostat.pl. jiná plocha 58 34590
ostat.pl. manipulační pl. 18 20423
ostat.pl. neplodná půda 76 45764
ostat.pl. ostat.komunikace 170 29749
ostat.pl. pohřeb. 1 970
ostat.pl. silnice 83 49227
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4628
Celkem KN 2217 5215845
Par. DKM 2217 5215845
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 45
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 66
LV 122
spoluvlastník 163

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 19.12.2005
ZMVM 1:2000 30.12.1988 19.12.2005
S-SK GS 1:2880 1838 30.12.1988


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 26.05.2022 06:35

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.