k.ú.: 757098 - Struhy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mladá Boleslav email: kp.mboleslav@cuzk.cz
Lukášova 55, 29301 Mladá Boleslav telefon: 326722771 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3207 - Mladá Boleslav NUTS4 CZ0207
Obec 535621 - Čachovice NUTS5 CZ0207535621
Pracoviště 207 - Mladá Boleslav

Obec s rozšířenou působností 2115 - Mladá Boleslav
Pověřený obecní úřad 21153 - Mladá Boleslav

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 279 5488170
zahrada 156 117538
travní p. mez, stráň 1 2531
travní p. 73 239491
lesní poz 20 1369782
vodní pl. nádrž umělá 1 1450
vodní pl. rybník 1 33122
vodní pl. tok umělý 21 30001
vodní pl. zamokřená pl. 2 45613
zast. pl. zbořeniště 1 312
zast. pl. 205 111686
ostat.pl. dráha 1 11513
ostat.pl. foto. elektrárna 1 8478
ostat.pl. jiná plocha 94 675407
ostat.pl. manipulační pl. 10 44977
ostat.pl. neplodná půda 10 3718
ostat.pl. ostat.komunikace 53 163445
ostat.pl. pohřeb. 2 4245
ostat.pl. silnice 2 9036
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1272
ostat.pl. zeleň 7 34135
Celkem KN 941 8395922
Par. DKM 941 8395922
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 119
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 22
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 34
Celkem BUD 195
byt.z. byt 4
obč.z. byt 13
Celkem JED 17
LV 289
spoluvlastník 438

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.06.2017
DKM-KPÚ 12.07.2010 1:1000 23.08.2010 *) KPÚ na části území - extravilán.
DKM 1:1000 30.12.1996 DKM na části území - bývalý VÚ Mladá.
S-SK GS 1:2880 1842 05.06.2017 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mladá Boleslav.

vypočteno: 24.05.2022 07:57

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.