k.ú.: 757128 - Strunkovice nad Blanicí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 550540 - Strunkovice nad Blanicí NUTS5 CZ0315550540
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3109 - Prachatice
Pověřený obecní úřad 31092 - Prachatice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 333 3248527
zahrada 298 183731
ovoc. sad 15 45854
travní p. 230 729131
lesní poz školka 1 1564
lesní poz 90 958243
vodní pl. nádrž umělá 3 1342
vodní pl. rybník 1 3390
vodní pl. tok přirozený 4 52338
vodní pl. tok umělý 20 15275
vodní pl. zamokřená pl. 1 7886
zast. pl. společný dvůr 1 1229
zast. pl. zbořeniště 3 338
zast. pl. 513 136398
ostat.pl. dráha 7 41614
ostat.pl. jiná plocha 151 87064
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 597
ostat.pl. manipulační pl. 58 248269
ostat.pl. neplodná půda 206 152575
ostat.pl. ostat.komunikace 122 227346
ostat.pl. pohřeb. 4 3376
ostat.pl. silnice 17 83389
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 12898
ostat.pl. zeleň 6 4508
Celkem KN 2089 6246882
Par. DKM 1885 5137176
Par. KMD 203 1109611
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 111
č.p. byt.dům 8
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 9
č.p. obč.vyb. 4
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 154
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 43
bez čp/če jiná st. 54
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 7
bez čp/če rod.rekr 7
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 53
rozestav. 5
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 498
byt.z. byt 40
obč.z. byt 18
Celkem JED 58
LV 578
spoluvlastník 779

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.08.2018
KMD 1:1000 05.05.2017
DKM-KPÚ 1:1000 17.05.2013
S-SK GS 1:2880 1837 14.08.2018


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 16.05.2022 23:48

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.