k.ú.: 757144 - Šipoun - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 550540 - Strunkovice nad Blanicí NUTS5 CZ0315550540
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3109 - Prachatice
Pověřený obecní úřad 31092 - Prachatice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 185 2761541
zahrada 70 70087
ovoc. sad 2 6475
travní p. mez, stráň 2 3291
travní p. 67 448243
lesní poz 23 90236
vodní pl. nádrž umělá 5 4150
vodní pl. rybník 1 20799
vodní pl. tok přirozený 58 41456
vodní pl. tok umělý 1 733
vodní pl. zamokřená pl. 2 11121
zast. pl. zbořeniště 3 507
zast. pl. 83 40882
ostat.pl. dráha 1 17857
ostat.pl. jiná plocha 42 17064
ostat.pl. manipulační pl. 16 147502
ostat.pl. neplodná půda 35 83331
ostat.pl. ostat.komunikace 53 97838
ostat.pl. silnice 4 34647
ostat.pl. zeleň 2 192
Celkem KN 655 3897952
Par. DKM 655 3897952
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 31
č.p. jiná st. 3
č.p. rod.dům 4
č.p. zem.used 9
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 18
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 77
LV 168
spoluvlastník 208

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 30.07.2021 1:1000 14.09.2021 *) celé k.ú.
S-SK GS 1:2880 1837 14.09.2021


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 18.05.2022 18:43

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.