k.ú.: 757225 - Pohoří u Stružince - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577545 - Stružinec NUTS5 CZ0514577545
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5107 - Semily
Pověřený obecní úřad 51071 - Lomnice nad Popelkou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 99 767713
zahrada 46 39302
travní p. 148 443594
lesní poz 112 232509
vodní pl. tok přirozený 5 5586
zast. pl. zbořeniště 4 2218
zast. pl. 40 11606
ostat.pl. jiná plocha 8 2876
ostat.pl. manipulační pl. 29 15917
ostat.pl. neplodná půda 11 5053
ostat.pl. ostat.komunikace 82 58363
ostat.pl. pohřeb. 2 858
ostat.pl. silnice 1 20682
Celkem KN 587 1606277
Par. KMD 587 1606277
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 8
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 7
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 27
LV 56
spoluvlastník 92

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.10.2009
S-SK GS 1:2880 1824 20.10.2009 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 27.05.2022 05:55

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.