k.ú.: 757233 - Stružinec u Lomnice nad Popelkou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577545 - Stružinec NUTS5 CZ0514577545
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5107 - Semily
Pověřený obecní úřad 51071 - Lomnice nad Popelkou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 708 3206778
zahrada 264 151422
ovoc. sad 3 9009
travní p. 610 937683
lesní poz 184 778316
vodní pl. nádrž přírodní 1 57
vodní pl. nádrž umělá 6 12082
vodní pl. tok přirozený 23 9799
vodní pl. tok umělý 73 15174
zast. pl. společný dvůr 3 894
zast. pl. zbořeniště 11 2698
zast. pl. 338 78420
ostat.pl. jiná plocha 27 7527
ostat.pl. manipulační pl. 145 88433
ostat.pl. neplodná půda 71 27519
ostat.pl. ostat.komunikace 160 95099
ostat.pl. silnice 13 52803
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 9256
ostat.pl. zeleň 2 2280
Celkem KN 2646 5485249
Par. KMD 2646 5485249
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 125
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 61
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 33
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 28
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če prům.obj 9
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 27
Celkem BUD 325
byt.z. byt 5
Celkem JED 5
LV 363
spoluvlastník 543

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.12.2011
S-SK GS 1:2880 1842 20.12.2011 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 18.05.2022 22:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.