k.ú.: 757241 - Tuhaň u Stružince - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577545 - Stružinec NUTS5 CZ0514577545
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5107 - Semily
Pověřený obecní úřad 51071 - Lomnice nad Popelkou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 306 1391779
zahrada 141 116050
ovoc. sad 10 26847
travní p. 420 1224488
lesní poz 88 1079295
vodní pl. nádrž umělá 3 1037
vodní pl. tok přirozený 1 515
vodní pl. tok umělý 99 16650
vodní pl. zamokřená pl. 1 565
zast. pl. společný dvůr 4 1390
zast. pl. zbořeniště 12 1526
zast. pl. 136 41807
ostat.pl. jiná plocha 12 3329
ostat.pl. manipulační pl. 45 34033
ostat.pl. neplodná půda 36 13017
ostat.pl. ostat.komunikace 108 114991
ostat.pl. pohřeb. 1 1474
ostat.pl. silnice 38 53122
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3190
ostat.pl. zeleň 4 1067
Celkem KN 1466 4126172
Par. DKM 19 119161
Par. KMD 1447 4007011
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 50
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 26
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 131
LV 196
spoluvlastník 276

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.12.2010
S-SK GS 1:2880 1842 21.12.2010 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 18.05.2022 20:48

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.