k.ú.: 757250 - Horní Tašovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555592 - Stružná NUTS5 CZ0412555592
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41031 - Karlovy Vary

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 83 969209
zahrada 72 30386
travní p. 342 3084277
lesní poz les(ne hospodář) 58 381721
lesní poz ostat.komunikace 2 3717
lesní poz 5 49573
vodní pl. nádrž umělá 1 2032
vodní pl. tok přirozený 12 9267
vodní pl. tok umělý 6 4566
vodní pl. zamokřená pl. 1 759
zast. pl. zbořeniště 14 5044
zast. pl. 118 34137
ostat.pl. dobývací prost. 2 267046
ostat.pl. jiná plocha 92 120097
ostat.pl. manipulační pl. 3 3433
ostat.pl. neplodná půda 110 65564
ostat.pl. ostat.komunikace 47 32455
ostat.pl. silnice 17 145119
Celkem KN 985 5208402
Par. KMD 985 5208402
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 27
č.p. rod.dům 23
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 30
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 114
LV 147
spoluvlastník 192

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.12.2014
S-SK GS 1:2880 1842 17.12.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 28.05.2022 18:01

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.