k.ú.: 757276 - Stružná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555592 - Stružná NUTS5 CZ0412555592
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41031 - Karlovy Vary

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 49 592611
zahrada 79 40405
travní p. 159 1288879
lesní poz les(ne hospodář) 7 22462
lesní poz 17 88786
vodní pl. nádrž umělá 9 12494
vodní pl. rybník 11 22717
vodní pl. tok přirozený 4 4728
vodní pl. zamokřená pl. 1 817
zast. pl. zbořeniště 3 436
zast. pl. 160 46709
ostat.pl. jiná plocha 84 52872
ostat.pl. manipulační pl. 20 50167
ostat.pl. neplodná půda 12 3918
ostat.pl. ostat.komunikace 54 57382
ostat.pl. pohřeb. 1 1936
ostat.pl. silnice 7 49364
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2024
ostat.pl. zeleň 8 112136
Celkem KN 687 2450843
Par. KMD 687 2450843
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 54
č.p. byt.dům 4
č.p. obč.vyb 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 40
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 158
byt.z. byt 16
Celkem JED 16
LV 171
spoluvlastník 227

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.12.2014
S-SK GS 1:2880 1842 17.12.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 28.05.2022 17:59

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.