k.ú.: 757306 - Jezvé - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 562106 - Stružnice NUTS5 CZ0511562106
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51011 - Česká Lípa

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 35 753956
zahrada 154 88766
ovoc. sad 4 51067
travní p. 248 2680594
lesní poz 97 2134760
vodní pl. nádrž umělá 1 210
vodní pl. tok přirozený 2 6336
vodní pl. tok umělý 1 11784
vodní pl. zamokřená pl. 6 11436
zast. pl. společný dvůr 2 112
zast. pl. zbořeniště 11 3237
zast. pl. 181 77795
ostat.pl. jiná plocha 103 47758
ostat.pl. manipulační pl. 1 331
ostat.pl. neplodná půda 59 95824
ostat.pl. ostat.komunikace 96 147242
ostat.pl. pohřeb. 2 3150
ostat.pl. silnice 2 45674
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 22022
ostat.pl. zeleň 1 1252
Celkem KN 1007 6183306
Par. DKM 1007 6183306
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 67
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 28
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 9
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 12
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 2
Celkem BUD 175
LV 205
spoluvlastník 262

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.04.2007 Od -ověřil TO. Přepracování.
ZMVM 1:2000 01.01.1993 23.04.2007 1:2000, Od -dle KP. ZMVM Stružnice (námitky 1992).
S-SK GS 1:2880 1843 01.01.1993 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 27.05.2022 04:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.