k.ú.: 757322 - Stružnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 562106 - Stružnice NUTS5 CZ0511562106
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51011 - Česká Lípa

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 163 4404611
zahrada 243 161985
ovoc. sad 1 2881
travní p. 555 3163787
lesní poz 136 2480038
vodní pl. rybník 6 79590
vodní pl. tok přirozený 16 157681
vodní pl. tok umělý 2 3074
vodní pl. zamokřená pl. 10 7121
zast. pl. společný dvůr 2 288
zast. pl. zbořeniště 5 562
zast. pl. 341 94827
ostat.pl. dráha 4 76988
ostat.pl. jiná plocha 136 111115
ostat.pl. manipulační pl. 25 29112
ostat.pl. neplodná půda 145 309916
ostat.pl. ostat.komunikace 181 269410
ostat.pl. pohřeb. 1 1644
ostat.pl. silnice 6 61532
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 20022
ostat.pl. zeleň 2 2213
Celkem KN 1985 11438397
Par. DKM 1985 11438397
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 94
č.p. byt.dům 5
č.p. doprava 3
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 70
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 4
č.p. zem.used 9
č.e. jiná st. 7
č.e. rod.rekr 51
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 37
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 335
byt.z. byt 63
Celkem JED 63
LV 457
spoluvlastník 600

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 06.08.2007 Od -ověř TO. Přepracování.
ZMVM 1:2000 01.01.1993 06.08.2007 1:2000, Od -dle KP. ZMVM Stružnice (námitky 1992).
S-SK GS 1:2880 1843 01.01.1993 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 27.05.2022 04:41

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.