k.ú.: 757349 - Strýčkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 554260 - Srbice NUTS5 CZ0321554260
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3202 - Domažlice
Pověřený obecní úřad 32021 - Domažlice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 780
orná půda 1061 3535088
zahrada 118 70314
ovoc. sad 3 6756
travní p. mez, stráň 7 1586
travní p. 686 1109417
lesní poz 208 930087
vodní pl. nádrž přírodní 3 1173
vodní pl. nádrž umělá 8 2912
vodní pl. tok přirozený 25 9958
vodní pl. tok umělý 152 18646
vodní pl. zamokřená pl. 26 1444
zast. pl. zbořeniště 2 704
zast. pl. 140 67711
ostat.pl. jiná plocha 51 16354
ostat.pl. manipulační pl. 22 14663
ostat.pl. neplodná půda 62 37028
ostat.pl. ostat.komunikace 306 113077
ostat.pl. silnice 36 31972
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 4658
ostat.pl. zeleň 6 1090
Celkem KN 2937 5975418
Par. DKM 2937 5975418
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 63
č.p. zem.used 19
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 21
Celkem BUD 132
LV 217
spoluvlastník 302

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.12.2010
ZMVM 1:2000 01.11.1981 02.12.2010 1.11.1981 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1837 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 26.05.2022 06:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.