k.ú.: 757390 - Středolesí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hranice email: kp.hranice@cuzk.cz
Čechova 183, 75301 Hranice telefon: 581658015 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 513750 - Hranice NUTS5 CZ0714513750
Pracoviště 835 - Hranice

Obec s rozšířenou působností 7101 - Hranice
Pověřený obecní úřad 71011 - Hranice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 84 2637990
zahrada 47 23259
travní p. 123 1095978
lesní poz 62 615768
vodní pl. nádrž umělá 3 14550
vodní pl. tok přirozený 7 4375
vodní pl. zamokřená pl. 1 1280
zast. pl. zbořeniště 6 1872
zast. pl. 80 30436
ostat.pl. jiná plocha 42 21602
ostat.pl. manipulační pl. 8 12681
ostat.pl. neplodná půda 36 124827
ostat.pl. ostat.komunikace 64 163920
ostat.pl. pohřeb. 1 1268
ostat.pl. silnice 2 17813
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2920
ostat.pl. zeleň 26 87160
Celkem KN 594 4857699
Par. DKM 329 4388791
Par. KMD 265 468908
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 39
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 76
LV 101
spoluvlastník 144

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.09.2011
DKM-KPÚ 19.01.2011 1:1000 19.01.2011 *)
S-SK ŠS 1:2880 1830 20.09.2011


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hranice.

vypočteno: 24.05.2022 02:03

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.