k.ú.: 757438 - Střelice u Brna - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583910 - Střelice NUTS5 CZ0643583910
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6216 - Šlapanice
Pověřený obecní úřad 62161 - Šlapanice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 8 5367
orná půda 2199 6273363
vinice 3 4032
zahrada 1261 779410
ovoc. sad 13 79157
travní p. 414 706032
lesní poz les s budovou 5 187
lesní poz 1147 5079955
vodní pl. nádrž umělá 1 269
vodní pl. tok přirozený 81 73003
vodní pl. tok umělý 3 2179
vodní pl. zamokřená pl. 1 150
zast. pl. společný dvůr 11 353
zast. pl. zbořeniště 2 118
zast. pl. 1447 363503
ostat.pl. dráha 14 287894
ostat.pl. jiná plocha 407 151659
ostat.pl. manipulační pl. 139 181610
ostat.pl. neplodná půda 48 72957
ostat.pl. ostat.komunikace 509 366379
ostat.pl. pohřeb. 1 8504
ostat.pl. silnice 70 126774
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 53719
ostat.pl. zeleň 42 56208
Celkem KN 7839 14672782
Par. DKM 7839 14672782
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 16
č.p. doprava 4
č.p. jiná st. 6
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 22
č.p. rod.dům 833
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 5
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 90
č.e. jiná st. 11
č.e. obč.vyb. 3
č.e. rod.rekr 160
č.e. tech.vyb 1
č.e. zem.stav 13
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 53
bez čp/če jiná st. 109
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 26
bez čp/če zem.used 3
rozestav. 4
Celkem BUD 1402
byt.z. byt 134
byt.z. garáž 15
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 69
obč.z. garáž 4
obč.z. j.nebyt 15
obč.z. rozest. 4
Celkem JED 242
LV 2151
spoluvlastník 3128

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:2000 04.01.2007 1:2000,1:1000
DKM-KPÚ 10.09.2003 1:2000 08.03.2004 *)
THM-V 1:1440 01.11.1981 03.01.2007 1:2000, 1:1000,
S-SK ŠS 1:2880 1825 31.10.1981


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 22.05.2022 19:03

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.