k.ú.: 757560 - Střevač - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573540 - Střevač NUTS5 CZ0522573540
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52071 - Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 981 4534719
zahrada 148 87105
ovoc. sad 8 11451
travní p. 160 204842
lesní poz 25 102130
vodní pl. nádrž umělá 36 78690
vodní pl. rybník 1 14050
vodní pl. tok přirozený 137 23603
vodní pl. tok umělý 8 2694
vodní pl. zamokřená pl. 15 21923
zast. pl. zbořeniště 4 966
zast. pl. 167 94161
ostat.pl. jiná plocha 70 45098
ostat.pl. manipulační pl. 28 38064
ostat.pl. neplodná půda 39 5886
ostat.pl. ostat.komunikace 122 58830
ostat.pl. silnice 114 80574
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 7311
ostat.pl. zeleň 8 4877
Celkem KN 2075 5416974
Par. KMD 2075 5416974
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 55
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 12
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 42
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če zem.stav 12
bez čp/če zem.used 2
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 154
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 319
spoluvlastník 952

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.08.2013
S-SK GS 1:2880 1842 20.08.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 28.05.2022 05:18

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.