k.ú.: 757641 - Stříbrná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560651 - Stříbrná NUTS5 CZ0413560651
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4104 - Kraslice
Pověřený obecní úřad 41041 - Kraslice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 11 44310
zahrada 286 132254
travní p. 569 2109439
lesní poz les(ne hospodář) 127 18111810
lesní poz 164 2548407
vodní pl. nádrž umělá 3 3981
vodní pl. tok přirozený 20 52984
vodní pl. tok umělý 1 202
vodní pl. vod.pl.s budovou 2 55
vodní pl. zamokřená pl. 12 51116
zast. pl. zbořeniště 16 3235
zast. pl. 436 78202
ostat.pl. jiná plocha 202 130417
ostat.pl. manipulační pl. 26 22082
ostat.pl. neplodná půda 236 302165
ostat.pl. ostat.komunikace 162 168253
ostat.pl. pohřeb. 1 8120
ostat.pl. silnice 35 103305
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 7876
ostat.pl. zeleň 4 2304
Celkem KN 2318 23880517
Par. KMD 2318 23880517
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 10
č.p. rod.dům 226
č.p. tech.vyb 3
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 121
bez čp/če garáž 32
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 425
LV 465
spoluvlastník 539

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.11.2013
S-SK GS 1:2880 1842 08.11.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 23.05.2022 19:14

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.