k.ú.: 757675 - Hradové Střimelice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kolín email: kp.kolin@cuzk.cz
Rorejcova 8, 28002 Kolín telefon: 321737011 fax:321724088

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3209 - Praha-východ NUTS4 CZ0209
Obec 533718 - Stříbrná Skalice NUTS5 CZ0209533718
Pracoviště 204 - Kolín

Obec s rozšířenou působností 2122 - Říčany
Pověřený obecní úřad 21222 - Kostelec nad Černými Lesy

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 573 2299110
zahrada 384 254047
ovoc. sad 14 43731
travní p. 335 549224
lesní poz les s budovou 17 599
lesní poz 211 1251329
vodní pl. nádrž umělá 10 5587
vodní pl. tok přirozený 88 74236
zast. pl. společný dvůr 10 872
zast. pl. zbořeniště 10 3327
zast. pl. 443 74750
ostat.pl. jiná plocha 41 19977
ostat.pl. manipulační pl. 53 22898
ostat.pl. neplodná půda 192 130503
ostat.pl. ostat.komunikace 140 97534
ostat.pl. pohřeb. 2 1465
ostat.pl. silnice 26 36649
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 9687
ostat.pl. zeleň 25 14369
Celkem KN 2586 4889894
Par. KMD 2586 4889894
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 70
č.p. byt.dům 2
č.p. rod.dům 17
č.e. jiná st. 229
č.e. rod.rekr 95
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 455
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 563
spoluvlastník 795

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.06.2017
S-SK GS 1:2880 1841 13.06.2017 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kolín.

vypočteno: 20.05.2022 18:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.