k.ú.: 757683 - Kostelní Střimelice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kolín email: kp.kolin@cuzk.cz
Rorejcova 8, 28002 Kolín telefon: 321737011 fax:321724088

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3209 - Praha-východ NUTS4 CZ0209
Obec 533718 - Stříbrná Skalice NUTS5 CZ0209533718
Pracoviště 204 - Kolín

Obec s rozšířenou působností 2122 - Říčany
Pověřený obecní úřad 21222 - Kostelec nad Černými Lesy

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 419 1992072
zahrada 133 116766
ovoc. sad 24 77963
travní p. 422 813677
lesní poz 76 248492
vodní pl. nádrž umělá 2 289
vodní pl. rybník 3 3005
vodní pl. tok přirozený 78 27042
vodní pl. tok umělý 1 662
vodní pl. zamokřená pl. 9 56803
zast. pl. společný dvůr 5 305
zast. pl. 199 63086
ostat.pl. jiná plocha 33 21147
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 205
ostat.pl. manipulační pl. 36 30843
ostat.pl. neplodná půda 142 151129
ostat.pl. ostat.komunikace 99 72729
ostat.pl. pohřeb. 1 809
ostat.pl. silnice 19 27570
ostat.pl. zeleň 8 1907
Celkem KN 1710 3706501
Par. KMD 1710 3706501
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 70
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 31
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 38
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 3
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 199
byt.z. byt 5
byt.z. garáž 1
obč.z. ateliér 2
obč.z. byt 6
Celkem JED 14
LV 286
spoluvlastník 478

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.06.2017
S-SK GS 1:2880 1841 27.06.2017 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kolín.

vypočteno: 20.05.2022 19:00

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.