k.ú.: 757705 - Stříbrné Hory u Přibyslavi - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569534 - Stříbrné Hory NUTS5 CZ0631569534
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61023 - Přibyslav

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 152 2151477
zahrada 119 88312
travní p. mez, stráň 2 164
travní p. 141 496588
lesní poz les s budovou 2 48
lesní poz 91 563746
vodní pl. nádrž umělá 4 5586
vodní pl. rybník 1 306
vodní pl. tok přirozený 41 42033
vodní pl. tok umělý 8 3215
vodní pl. zamokřená pl. 4 1382
zast. pl. zbořeniště 2 644
zast. pl. 165 53712
ostat.pl. dráha 2 18452
ostat.pl. jiná plocha 86 25105
ostat.pl. manipulační pl. 8 16606
ostat.pl. neplodná půda 41 31222
ostat.pl. ostat.komunikace 97 156191
ostat.pl. pohřeb. 1 2051
ostat.pl. silnice 43 68265
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1005
ostat.pl. zeleň 25 19105
Celkem KN 1036 3745215
Par. DKM 1036 3745215
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 77
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 15
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 154
LV 206
spoluvlastník 285

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.08.2019
DKM-KPÚ 1:1000 13.03.2013
S-SK GS 1:2880 1838 05.02.2021 digitalizace na DKM dokončena KoPú v kú Simtany


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 16.05.2022 06:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.