k.ú.: 757713 - Stříbrnice v Čechách - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 572128 - Vrbice NUTS5 CZ0522572128
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52071 - Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 186 911701
zahrada 62 63951
travní p. 29 61171
lesní poz 10 1251032
vodní pl. nádrž přírodní 2 1329
vodní pl. tok přirozený 34 4799
vodní pl. zamokřená pl. 1 2288
zast. pl. zbořeniště 4 1507
zast. pl. 55 31068
ostat.pl. jiná plocha 19 8359
ostat.pl. manipulační pl. 4 6644
ostat.pl. ostat.komunikace 18 27745
ostat.pl. silnice 2 25658
Celkem KN 426 2397252
Par. KMD 426 2397252
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 11
č.p. zem.used 32
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 49
LV 99
spoluvlastník 143

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.06.2012
S-SK GS 1:2880 1842 01.06.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 27.05.2022 14:14

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.