k.ú.: 757730 - Stříbrnice u Uherského Hradiště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592625 - Stříbrnice NUTS5 CZ0722592625
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1358 2234161
vinice 344 443387
zahrada 180 110565
ovoc. sad 185 470916
travní p. 907 1416862
lesní poz 212 446455
vodní pl. tok přirozený 113 44825
vodní pl. tok umělý 16 4304
zast. pl. zbořeniště 37 7221
zast. pl. 367 108323
ostat.pl. jiná plocha 544 405856
ostat.pl. manipulační pl. 16 6611
ostat.pl. neplodná půda 289 218511
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 101
ostat.pl. ostat.komunikace 283 100975
ostat.pl. pohřeb. 6 3617
ostat.pl. silnice 65 34601
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 11214
ostat.pl. zeleň 2 189
Celkem KN 4939 6068694
Par. DKM 1 109
Par. KMD 4938 6068585
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 245
č.p. rod.rekr 3
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 45
č.e. shromaž. 1
č.e. víceúčel 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 28
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 361
LV 715
spoluvlastník 1132

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.09.2013
S-SK ŠS 1:2880 1827 10.09.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 18.05.2022 08:32

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.