k.ú.: 757748 - Stříbrnice nad Hanou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 552887 - Stříbrnice NUTS5 CZ0714552887
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71091 - Kojetín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 126 1681949
zahrada 121 77210
ovoc. sad 1 3200
travní p. 25 34989
lesní poz 2 1696
vodní pl. tok přirozený 17 39048
vodní pl. tok umělý 4 1296
zast. pl. zbořeniště 5 614
zast. pl. 131 37704
ostat.pl. dálnice 18 124490
ostat.pl. jiná plocha 48 15570
ostat.pl. manipulační pl. 37 27660
ostat.pl. ostat.komunikace 77 106055
ostat.pl. pohřeb. 1 1722
ostat.pl. silnice 17 31064
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 7161
ostat.pl. zeleň 25 75294
Celkem KN 659 2266722
Par. DKM 659 2266722
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 87
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 128
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 169
spoluvlastník 225

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.03.2010
DKM-KPÚ 11.11.2005 1:1000 11.11.2005 *)
ZMVM 1:2000 01.01.1990 29.03.2010
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.01.1990


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 21.05.2022 23:54

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.